APS SANTA MARIA IMMACOLATA E SAN FRANCESCO D’ASSISI

Udruga Sv. Marija Bezgrešna i sv. Franjo Asiški

Udruga „Sv. Marija Bezgrešna i sv. Franjo Asiški“ prima u Reggio Emilia mlade iz Italije i iz drugih europskih i izvan europskih država i podržava ih na različite načine, tako im pomažući u prilagodbi u Reggio Emilia, u integraciji s talijanskom kulturom, a posebno u projektima koji se tiču crkve Bezgrešnog Začeća i sv. Franje Asiškog.

Podrži naše projekte

„Marijin zbor“ – upis na glazbene tečajeve, tečaj orgulja, klavira, čembala, poprečne flaute, pjevanja, kupovina i održavanje glazbenih instrumenata, mikrofona, PC, zvučnih kabela, wifi naknade za streaming, papirni materijal.

Visoko i sveučilišno obrazovanje za ulazak u svijet rada:

Upisi na tečajeve talijanskog jezika, upisi na fakultet i specijalističke tečajeve, tečajeve stručnog obrazovanja, kvalificirana podrška tijekom studija, tijekom potrage za poslom, za plaćanje naknade za stanovanje i materijala za učenje.

ornament1

Kako nas podržati

TEKUĆI RAČUN

APS SANTA MARIA IMMACOLATA E SAN FRANCESCO D’ASSISI

IBAN

IT52 C 0503412800 000000028539

NAZNAČITI KAO SVRHA UPLATE

DOBROTVORNI PRILOG