PONEDJELJAK

Od 9 do 13 sati

EUHARISTIJSKO KLANJANJE U KAPELI U TIŠINI

Od 13 do 18,15 sati

EUHARISTIJSKO KLANJANJE/SV. RUŽARIJ U CRKVI

U 18,30 sati

EUHARISTIJSKO SLAVLJE

ornament1

UTORAK

Od 9 do 13 sati

EUHARISTIJSKO KLANJANJE U KAPELI U TIŠINI

Od 13 do 18,15 sati

EUHARISTIJSKO KLANJANJE/SV. RUŽARIJ U CRKVI

U 18,30 sati

EUHARISTIJSKO SLAVLJE

ornament1

SRIJEDA

DAN MOLITVE

Klikni ovdje

ornament1

ČETVRTAK

Od 9 do 13 sati

EUHARISTIJSKO KLANJANJE U KAPELI

Od 15 do 18,15 sati

EUHARISTIJSKO KLANJANJE U CRKVI

U 18,30

EUHARISTIJSKO SLAVLJE

ornament1

PETAK

Od 9 do 13 sati

EUHARISTIJSKO KLANJANJE U KAPELI

Od 15 do 18,15 sati

EUHARISTIJSKO KLANJANJE U CRKVI

U 18,30

EUHARISTIJSKO SLAVLJE

SLIJEDI POBOŽNOST SV. KRIŽU

ornament1

SUBOTA

(Kad nema mjesečne duhovne obnove)

u 6,30

SV. KRUNICA

JUTARNJA MOLITVA ČASOSLOVA

EUHARISTIJSKO SLAVLJE

Od 19,30 do 21,30

EUHARISTIJSKO KLANJANJE/SV. KRUNICA

ornament1

NEDJELJAK

Od 18,00 do 20,00

EUHARISTIJSKO KLANJANJE