MJESEČNA DUHOVNA OBNOVA

Od 15 sati

PROGRAM

15:30 Sv. Krunica

ornament1

16:15 Kateheza

Don Carlo Sacchetti

ornament1

17:00 Euharistijsko Slavlje

predslavi

Don Carlo Sacchetti

ornament1

Izlaganje Presvetog Oltarskog Sakramenta

Zagovorna molitva

uz pratnju zbora Bratstva “Coro di Maria”

ornament1

Dijecezanski svećenici su na raspolaganju vjernicima za ispovijed

KALENDAR